Warszawa, grudzień 2013 r.


Drodzy
Kuzynki, Kuzyni,
Przyjaciele Rodziny

Za kilka chwil będziemy świętować Boże Narodzenie a za kilka dni powitamy nowy 2014 rok. Rok ten będzie szczególny dla naszej rodziny. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w czasie III Zjazdu Rodziny Chełmickich w Zakrzewie, w 2014 roku powinniśmy zorganizować, kolejny, IV Zjazd naszej rodziny.

Uczestnicy III Zjazdu zobowiązali mnie do przypomnienia o zbliżającej się 605 rocznicy Obrony Dobrzynia. Otrzymanym wówczas dzwonkiem wzywam członków i przyjaciół naszej rodziny do podjęcia inicjatywy zorganizowania kolejnego spotkania.

Zadajmy sobie pytania jaki jest cel kolejnego spotkania, jaka jest nasza motywacja. Wspominając wspólnie spędzony czas, odświeżone, nawiązane kontakty, wymianę informacji, zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski i naszej rodziny, uważam, że celowym jest kontynuowanie naszych spotkań i dalsze odtwarzanie więzi rodzinnych integrujących nasze środowisko.

Szczególnie, jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie naszym bliskim, dzieciom, wnukom i prawnukom etosu rodzin szlacheckich, dla których najważniejszym była służba ojczyźnie, podtrzymywanie tradycji, historii naszej kultury i ochrona przed poczuciem izolacji społecznej.

Przed nami stoi ogromne zadanie napisania monografii naszej rodziny i pozostawienie jej dla przyszłych pokoleń. Powinniśmy wspólnie zastanowić się nad opracowaniem programu naszych działań. Zainteresowanych proszę o kontakt. Deklaruję swoją pomoc we wstępnych pracach organizacyjnych związanych z wyłonieniem grupy zainteresowanej organizacją IV Zjazdu Rodziny Chełmickich.

Z wyrazami szacunku,
Ludwik Chełmicki   

 

OBRONA DOBRZYNIA 1409 r.                               OBCHODY WYDARZEŃ

                                                                                 SPRZED 600 LAT

 

      

  Obraz namalowany przez F. Sypniewskiego.              Spektakl historyczny zorganizowany przez

                                                                                       Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą w sierpniu 2009 r

                               
 

500 LAT OD OBRONY DOBRZYNIA

I ZJAZD RODZINY  CHEŁMICKICH W HOTELU BRISTOL 1909 r.

Pamiątkowe zdjęcie wykonane na Dynasach w Warszawie.


600 LAT OD OBRONY DOBRZYNIA

III ZJAZD RODZINY CHEŁMICKICH W ZAKRZEWIE

18-20 września 2009 roku

 

Przed Pałacem

Sala Balowa

 

Szanowne Kuzynki

Szanowni Kuzyni

Osoby zainteresowane historią i przyszłością Naszej Rodziny

Z uwagi na powstałe problemy  organizacyjne i osobowe postanowiłem przyjrzeć się dotychczasowej zawartości i od nowa zaaranżować stronę naszej Rodziny. Z powodu  chronicznego braku czasu nie mogłem natychmiast przystąpić do pracy. Dotychczasowa strona zawierała wiele bardzo ciekawych materiałów i rozwiązań wartych kontynuacji. 

Planuję otworzyć stronę internetową zawierającą zbiór informacji na temat naszej rodziny zwracając się nie tylko ku przeszłości ale także kładąc nacisk na wydarzenia współczesne, w których uczestniczą członkowie naszej rodziny. Sukcesywnie zamieszczone na niej materiały będą  wymagały uzupełnień, wspólnego opracowania, spójnej koncepcji umożliwiającej rozwijanie strony o napływające nowe dokumenty, informacje, wspomnienia, aktualne wydarzenia, w których uczestniczą nasi Kuzyni. Planuję utworzyć Kolegium Redakcyjne i wspólnie z zainteresowanymi osobami kreować wizerunek naszej Rodziny.

Autor a mam nadzieję autorzy strony  Rodziny Chełmickich będą stawiali sobie za cel dokumentowanie historii naszego Rodu. Zamierzam również inicjować działania badawcze, edukacyjne i kulturalne ukierunkowane na wytworzenie atmosfery poszanowania tradycji rodowej i narodowej  ale także nawiązujące do wydarzeń współczesnych.

Bardzo liczę  na aktywny udział wszystkich osób, którym jest bliskie tworzenie i wspieranie jedności rodzinnej oraz działalności na rzecz podtrzymywania godności Rodu, w którym każdy z członków naszej społeczności  może liczyć na  wsparcie w sytuacjach trudnych.

Wielokrotnie w czasie III Zjazdu Rodziny Chełmickich w Zakrzewie rozmawialiśmy na temat powołania stowarzyszenia o nazwie  „Związek Rodziny Chełmickich”. Wiele z założonych ambitnych działań można właśnie zrealizować w strukturach stowarzyszenia.

                  Zapraszam do współpracy!   

                   Ludwik Wacław Chełmicki

 

 

napisz do nas

Mail: ludwik@chelmicki.org.pl